Hot Chinese ADRs Gained in Premarket Trading

Tiger Newspress2022-01-12

Alibaba, JD.com, Pinduoduo, Bilibili, Tencent Music, IQiyi and Nio climbed between 1% and 4%.

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法